Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Ända från idé till serieproduktion av produkter och tjänster, är kvalitet kärnan för Klippan Safety. Kvalitet omfattar alla anställda och förbättras kontinuerligt för att uppfylla våra affärskrav och lagstiftningar.

Miljöpolicy

Från idé till serieproduktion av produkter och tjänster, skall Klippan Safety uppfylla affärskrav, lagstiftning och arbeta för att förebygga föroreningar. Genom att optimera hela värdekedjan, strävar alla anställda kontinuerligt efter att förbättra miljöprestandan.

Kvalitetscertifikat

Sverige:   ISO / TS 16949
Sverige:   ISO / TS 9001
Polen:      IATF 16949
Polen:      ISO 9001:2015
Tyskland: ISO / TS 16949

Miljöcertifikat

Sverige / Polen: ISO 14001

Quality and environment