Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Från koncept till serieproduktion av produkter och tjänster är kvalitet kärnpunkten i Klippan Safety AB’s verksamhet.

Kvalitet involverar alla anställda och är under ständig förbättring för att uppfylla våra kundspecifika krav, affärskrav och lagkrav.

Miljöpolicy

Från koncept till serieproduktion av produkter och tjänster skall Klippan Safety AB uppfylla kundspecifika krav, företagskrav och lagstiftning.

Vi arbetar för att ett hållbart utnyttjande av naturresurser och förebygger föroreningar. Material och metoder väljs med hänsyn till att påverkan på hälsa och miljö.

Genom att optimera hela värdekedjan strävar alla anställda ständigt efter att förbättra hälsa och miljö.

Kvalitetscertifikat

Sverige:   IATF 16949
Sverige:   ISO 9001:2015
Polen:      IATF 16949
Polen:      ISO 9001:2015
Tyskland: ISO / TS 16949

Miljöcertifikat

Sverige / Polen: ISO 14001:2015

Quality and environment