Utveckling

Från idé till produkt

Kärnan i Klippan Safety:s konstruktionsprocess är att skapa den bästa möjliga lösningen, som kombinerar kostnadseffektivitet med god design, och samtidigt uppfyller alla tekniska krav på systemet.

Det säkra och komfortabla sättet

Klippan Safety tar ledningen i utvecklingen med de senaste CAD och CAE verktygen för att skapa produkter för serietillverkning. Prototyper byggs och tester utförs för att verifiera lösningarna. Produktionsaspekter som effektiv och enkel montering i fordonet beaktas genom hela utvecklingsprocessen. Säkerheten säkerställs i vår krocktestbana och komforten provas fram med hjälp av att kartlägga tryckprofilen på komfortytor.

Development