Komfort

Komfort är allt

Komfort är en nyckelegenskap i alla fordonsinredningar, särskilt i sängsystem. Det är också en av de viktigaste och mest centrala värden för våra kunder. Klippan Safety har en gedigen kunskap inom komfort och hur den kan optimeras under konstruktionsprocessen.

Gör det bekvämt för dig

Vår kunskap i komfort utvecklas ständigt genom fältstudier med förare, och labbmätningar av komfortegenskaper. Exempel på det senare är permeabilitetsmätningar eller tryckkartläggning för utvärdering av det ergonomiska samspelet mellan den mänskliga kroppen och olika typer av kuddar, madrasser och underlag. Samarbetet med ledande testinstitut i Europa och möbelindustrin bidrar också med värdefull information till utvecklingen inom områdena ergonomi och komfort.

Comfort