Säkerhet

Safety First

Säkerhet och krockegenskaper är ett viktigt och växande fokusområde inom bilindustrin. Vi har framgångsrikt gjort vägarna säkrare under mer än ett halvt sekel. Våra produkter har drivit oss till framkanten av vårt verksamhetsområde.

Krocktester

För att utveckla produkter med förbättrade krockegenskaper och minska riskerna vid transport, använder vi oss av en egen krocktestbana på Klippan Safety. Krockbanan ger oss möjlighet att testa alla typiska krockpulser som används i fordonssystem idag, med retardationer upp till och förbi 50 g. Banan handhas av erfarna ingenjörer med omfattande kunskap om krockprovning och -simulering. Klippan Safety utför både statiska och dynamiska tester för att säkerställa att juridiska och kundspecifika krav uppfylls.

Krocktestbanan vid Klippan Safety är baserad på en släde med universella monteringsmöjligheter, och accelereras av en uppsättning elastiska band. Släden retarderas genom plastisk deformation av stålstänger, vilken tillåter en exakt reglering av krockpulsen. Den initiala hastigheten vid tillslaget och retardationskurvan kan anpassas för varje last och krocktillfälle, för att generera en exakt och noggrann krockpuls.

Specifikation

  • Spårlängd: 30 m
  • Bromstyp: ”Bending Bar”
  • Höghastighetskamera (1 000 fps)
  • Flera lastcellsmöjligheter

Fakta (beroende på pulstyp)

  • Slädens lastkapacitet (inkl. Fixtur): Upp till 500 kg
  • Hastighet: upp till 50 km/t
  • Retardation: upp till 50 g
  • Krockpulser enl.: UN ECE R16, UN ECE R17 eller kundspecifika krav

Klippan Safety’s kompetenscenter för säkerhetsteknik används inom interna utvecklingsprojekt, men också som en extern leverantör av tester och teknik för organisationer utanför företaget.

Crash Testing at Klippan Safety (pdf)

Safety