Industrialisering

Produktionsspecialister

Under årens lopp har vi konsekvent levererat kompromisslös kvalitet och tillförlitlighet. Endast noll fel och 100% leveransprecision är tillräckligt bra för oss. Detta är en av anledningarna till att Klippan Safety är en konkurrenskraftig och pålitlig systemleverantör på den globala marknaden.

Optimera och planera

Under hela utvecklingsprocessen, är produktions- och logistikingenjörer samt produktionspersonal inblandade för att säkerställa att produkten effektivt kan tas i produktion. Produkten optimeras för bästa möjliga produktionskvalitet, minsta möjliga monteringstid och lägsta möjliga produktionskostnad. Vi säkerställer att arbetssäkerhet och effektiv logistik tas hänsyn till i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Verktyg som används för att förbereda inför en effektiv hög produktionskvalitet inkluderar Design For Assembly , Kanban-flöden och Poka-Yoke lösningar.

Ständiga förbättringar

När produktionen har startat, förbättras tillverkningsprocessen kontinuerligt under hela produktens livslängd. Onödiga aktiviteter och varianter elimineras, och ständiga förbättringar görs för att öka produktiviteten. Kvaliteten förbättras när skrot elimineras, medan produktionstid och andra kostnader reduceras. Motiverade och engagerade medarbetare och underleverantörer gör detta som ett led i sitt dagliga arbete. Ständiga förbättringar ökar kundnyttan och gör Klippan Safety till en konkurrenskraftig systemleverantör på den globala marknaden.

 

Industrial

Industrial