Hållbarhet

 

Klippan Safety strävar efter att vara hållbara i verksamheten, från koncept till serieproduktion av produkter och tjänster, och i leverantörskedjan. Klippan Safety har fyra kärnvärden för hållbar utveckling:

 

Hållbarhetskärnvärden

Hållbar utveckling för Klippan Safety omfattar alla tre dimensionerna: Ekonomi, Miljö och Samhälle. Klippan Safetys uppförandekod ”Code of Conduct” är en del av att vara en hållbar och ansvarsfull verksamhet både internt och genom hela leverantörskedjan.

Klippan Safety arbetar proaktivt med ständiga förbättringar för att minska verksamhetens klimatavtryck och för att möta kund-, affärs- och legala hållbarhetskrav

 

Vi har också en miljöpolicy.